Diensten

Content

Het communicatievakgebied is een heel breed vakgebied. Het maken van content behoort ook tot de werkzaamheden van een communicatieprofessional (in spé). De studenten van COMNOW hebben het eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar geleerd om goede content te maken.

Diensten

Grafische vormgeving

Ook op het gebied van grafische vormgeving zijn de studenten in staat om mooie resultaten te boeken. Er zijn veel studenten die affectie hebben met de grafische kant van het vak.

Diensten

Evenementen

COMNOW organiseert ook evenementen. Een voorbeeld hiervan is het eindfeest voor de afdeling BMR op het Windesheim. Voor dit eindfeest moeten de studenten van COMNOW een lunch organiseren voor 300 leraren en lectoren. Er is ook een presentatie van de directeur.

Diensten

Onderzoek en advies

Het begint met een droom. Deze droom uit zich verder in een idee, maar een idee alleen is te weinig. Een goed product of dienst op de markt zetten vergt zoveel tussenstappen. Een belangrijke stap is kennis. Kennis hebben en kennis krijgen is een vak op zich.