Het M5 project

M5 – werk- en leeromgeving
AIDA

Een werk- en leeromgeving; theorie combineren met de praktijk. In het tweede jaar van de opleiding communicatie gaat een deel van de studenten het M5 traject in.

In 2014 ontstond het AIDA-kantoor, oftewel een leer- en werkomgeving voor, toentertijd, derdejaarsstudenten. In het X-gebouw is er een grote ruimte op de begane grond. Deze ruimte fungeert als kantoor voor de M5 studenten.

Re-branding
In 2017 vond er een grote re-branding plaats. Het voormalige AIDA- kantoor is omgetoverd tot COMNOW. Eerder werd de naam COMNOW gebruikt voor de site van de opleiding communicatie. Nu staat COMNOW voor het voormalige AIDA-kantoor.

Verloop COMNOW

Aan het begin van het semester kunnen alle studenten kiezen voor het pakket wat hen het leukste lijkt. Aan de hand van deze voorkeuren worden de studenten in groepen geplaatst.

De studenten werken zelfstandig in groepen aan de opdrachten in het COMNOW-lokaal. Elke groep heeft een eigen begeleider. Deze begeleider houdt wekelijks gesprekken om de voortgang van alle projecten te bespreken en het samenwerken binnen de groep.

De studenten van COMNOW zijn zelf verantwoordelijk voor het contact met de opdrachtgevers en het uitvoeren van de opdracht. Tussen het zelfstandig werken door zijn er enkele lessen die aansluiten op de vraagstukken van de opdrachten. Naast ingeplande lessen kunnen de studenten ook lessen aanvragen.

Aan het eind van het semester moeten de studenten in groepsverband een aantal producten afleveren en twee individuele opdrachten maken. Naast de opdrachten worden er formulieren aan de opdrachtgevers gegeven. De formulieren voor de opdrachtgever geven meer inzicht over de tevredenheid van de opdrachtgever ten opzichte van de door de student(en) uitgevoerde opdracht.

Leer- en werkomgeving

Door naast theorie ook praktijkgericht te werken leren de studenten in het tweede jaar van hun opleiding al vaardigheden voor later in het werkveld. Deze manier van leren moet het verloop tussen school, stage en een uiteindelijke baan zo vloeiend mogelijk maken.