Propedeuse

Propedeuse

In het eerste jaar van de opleiding communicatie bestaat de scholing vooral uit theorie. Elk semester heeft een aantal vakken en een project. Er zijn verschillende eerstejaars klassen communicatie. Dit betekent dat elke klas in een andere volgorde de verschillende vakken krijgen.

Naast theorie heeft elk semester ook een project. Enkele vakken van een semester sluiten aan op het desbetreffende project. De projecten verschillen; een externe analyse maken, een interne analyse maken, een cross mediaal project en het ontwerpen van een app.

Ontwikkeling

Naast vakken en projecten is er een vak genaamd SB (voorheen SLB) waarbij de student meerdere portfolio’s moet inleveren gedurende het schooljaar. Bij elk portfolio en SB-gesprek wordt er gekeken naar de vooruitgang en moet de student kritisch naar zichzelf kijken. In het SB-portfolio zijn er enkele elementen die gedurende de opleiding (vier jaar) continue herhaald worden. De vakdocenten van de opleiding communicatie vinden het heel erg belangrijk dat de studenten vanaf het eerste jaar al leren kritisch naar hun eigen functioneren te kijken.

Propedeuse

Na zeven weken theorie en lessen zijn er twee weken tentamens. De meeste vakken zijn twee punten waard. Enkele schrijfvakken zoals creatief schrijven of zakelijk schrijven zijn drie punten waard. Om over te mogen naar het tweede jaar moet een student minimaal 54 punten hebben. Er is een escape, de extra herkansingperiode, deze escape mogen studenten met minimaal 50 punten gebruiken.

Studenten krijgen hun propedeusediploma alleen als zij alle 60 punten hebben gehaald. Dit kan in een keer in het eerste jaar of wanneer zij in de extra herkansingperiode de 60 punten weten te behalen.

De studenten die hun propedeuse gehaald hebben mogen het tweede jaar direct op stage tijdens het eerste semester. De studenten zonder hun propedeuse, afgekort hun ‘P’, gaan eerst het werk- en leertraject M5 in.