Bestuur Studievereniging COMNOW

Op zoek naar gezelligheid en kennis? Maak kennis met onze studievereniging, een community voor alle studenten, alumni & (oud-)docenten van de opleiding communicatie aan Hogeschool Windesheim.

Hanne van den Born – Voorzitter
Toen ik in 2017 begon met de opleiding Communicatie, bestond er nog geen bijbehorende studievereniging. Aan het eind van mijn eerste jaar heb ik daarom samen met Raymond en Harm zelf een vereniging opgericht. Ik hoop dat de vereniging zorgt voor meer binding binnen de opleiding. Dat we als studenten niet alleen onze eigen klas kennen, maar ook de (oud-)studenten daarbuiten. En dat het daarbij ook nog eens ontzettend nuttig is om elkaar te leren kennen natuurlijk. Dit kan door stagemarkten, netwerkborrels, uitjes, (kroeg)college’s, workshops en feesten.

Raymond Salet – Secretaris
In de jaren tachtig afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen als architectuurhistoricus-planoloog. Daarna werkzaam geweest voor het toenmalige ministerie VROM en later Financiën. Hoofdzakelijk als woordvoerder van de staatssecretaris voor Volkshuisvesting en de minister(s) van Financiën.Vervolgens verschillende voorlichtings- en communicatiefuncties in de financiële wereld vervuld. De laatste zes jaar docent communicatie geweest aan de hogeschool Windesheim. Samen met Hanne en Harm medeoprichter van de vereniging.

Harm de Jong – Penningmeester
We hebben een schitterende opleiding, met betrokken docenten, studenten en zeker ook met betrokken alumni. Net zoals dat bij mij het geval is, voelen zij zich sterk betrokken met de opleiding en met het beroep. Daarom is de studievereniging een goed instrument om die betrokkenheid en binding vorm te geven in allerlei activiteiten. Daar wil ik natuurlijk mijn steentje aan bijdragen.

 

Albert Jan Rozendaal – Algemeen bestuurslid
Als vierdejaarsstudent zie ik het einde van mijn opleiding naderen. In contact blijven met studenten, docenten, bedrijven en andere alumni van de opleiding Communicatie is iets wat volgens mij voor alle partijen veel meerwaarde heeft. Hoe mooi is het om daar actief als bestuurslid aan bij te kunnen dragen. De juiste balans tussen gezelligheid en inspiratie brengt iedereen dichter bij elkaar. Ik kijk uit naar een mooie tijd waarin er genoten wordt van gastsprekers, workshops, bedrijfsbezoeken en hele gezellige borrels. Heb jij een goed idee? Laat het vooral weten!