Communicatiedoelstellingen

SMART-C formuleren voor communicatiedoelen is een gestructureerde aanpak om doelstellingen helder en haalbaar te maken. Het acroniem staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, en Contextbewust. Het helpt communicatieprofessionals bij het nauwkeurig definiëren van doelen, het meten van vooruitgang en ervoor zorgen dat ze relevant zijn binnen de bredere context van communicatiestrategieën. Het “Contextbewust” aspect benadrukt het begrip van de omgeving waarin communicatie plaatsvindt.

Informatie over het SMART-formuleren kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 91.