Externe analyse

De externe analyse wordt ingezet om kansen en bedreigingen op te sporen binnen de externe bedrijfsomgeving. Deze kansen en bedreigingen vormen samen met de interne analyse de situatieanalyse wat weer de invoer voor een SWOT-analyse is. De uiteindelijke strategie van een onderneming wordt hierop gebaseerd. De externe analyse en interne analyse worden samen ook wel situatieanalyse genoemd.

DESTEP-analyse

Weet jij al hoe je een DESTEP-analyse moet uitvoeren? Na het lezen van mijn artikel kan je zelf aan de slag met het uitvoeren van een DESTEP-analyse. Ik leg niet alleen uit wat de zes macro-factoren (demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch) inhouden maar ik licht het ook toe aan de hand van voorbeelden.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in 1 oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, oppurtunities en threats. In 5 stappen maak je de SWOT-analyse en bepaal je de beste marketingstrategie voor je bedrijf.

Customer journey

De term ‘customer journey’ staat voor de reis die jouw klant aflegt om tot de aankoop van jouw product of dienst te komen. Door dit visueel weer te geven, krijg je inzicht in hoe je de beleving van jouw klant kunt verbeteren. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over customer journeys en het in kaart brengen ervan: customer journey mapping. 

Stakeholdersanalyse

Een stakeholderanalyse is een techniek om belanghebbenden en hun behoeften te identificeren in een bedrijf, systeem, project of ander proces. Het gaat daarbij om de beoordeling van het systeem of bedrijf en om de vraag of verandering van dat systeem een impact gaat hebben op belanghebbenden.

 

Business Model canvas

Met het Business Model Canvas (BMC) maak je een ondernemingsplan in een A4. Je brengt je bedrijfsplan overzichtelijk in kaart met 9 bouwstenen. Daarin beschrijf je jouw bedrijf en onder meer het verdienmodel, de toegevoegde waarde, klanten, relaties en leveranciers.

Informatie over het Business Model Canvas kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 115.