Organisatie en communicatievraag

Een communicatieaanpak moet altijd worden gekoppeld aan een organisatievraag. Eerst kijk je naar wat de organisatievraag is en wat de organisatie al doet om het probleem op te lossen. Dan ga je kijken wat communicatie
kan bijdragen aan de oplossing van de organisatievraag. Het voordeel van het koppelen van communicatiedoelen aan organisatiedoelen is ook dat anderen in de organisatie snappen waarom de gekozen
communicatieaanpak waardevol is.

De organisatievraag is bijvoorbeeld: Hoe kunnen we er na de overname van een ander bedrijf voor zorgen dat de twee gefuseerde organisaties één geheel worden?
De communicatievraag kan dan zijn: Hoe kunnen we de identiteit en positio-
nering op elkaar afstemmen?

7S-model

Het 7S-model van McKinsey leent zich uitermate goed voor het achterhalen van Sterktes en Zwaktes in de onderneming. De inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S-model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in 1 oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, oppurtunities en threats. In 5 stappen maak je de SWOT-analyse en bepaal je de beste marketingstrategie voor je bedrijf.

Maba-analyse

De MABA-analyse of MABA-matrix is een portfolioanalyse en een uitgebreide versie van een BCG-matrix die staat voor Market Attractivity and Business Assessment. In een MABA-analyse wordt de aantrekkelijkheid van de markt en de concurrentiekracht van het bedrijf in kaart gebracht.

Golden circle

De Golden Circle van Simon Sinek is een simpel maar krachtig model dat de stimulans geeft voor inspirerend leiderschap. De Golden Circle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheidt van anderen.