Stakeholders & Doelgroepen

In de communicatie kom je vaak de begrippen stakeholders en doelgroepen tegen. Op deze pagina gaan we hier verder op in. Wat is het verschil tussen deze twee en hoe bepaal je wie jouw doelgroep is en wie jouw stakeholders zijn.

Stakeholders

Het woord stakeholders betekent belanghebbenden, en wordt gebruikt voor personen of organisaties (of in brede zin ook de omgeving), die invloed kunnen uitoefenen op de organisatie of beïnvloed worden. Stakeholders van een organisatie kunnen zijn medewerkers en klanten, maar ook milieugroeperingen, leveranciers, en indien een brede betekenis van stakeholders wordt gehanteerd ook het milieu

Doelgroepen

Het verschil tussen publieksgroepen en doelgroepen is eenvoudig: publieksgroepen heb je, doelgroepen kies je. Stel, je werkt als als communicatiemedewerker bij een groot bedrijf. Uitzendbureaus vormen dan een publieksgroep. Je onderneemt het eerste jaar geen acties naar deze publieksgroep omdat jouw organisatie andere prioriteiten stelt. Pas wanneer je na een jaar uitzendbureaus uitnodigt voor een bedrijfsbezoek worden zij een doelgroep.

Power Interest Matrix

De Power Interst Matrix is een handig model dat stakeholders in een project of besluitvormingsproces classificeert op basis van hun invloed en belang. Het biedt een overzichtelijke aanpak om effectief te communiceren en samen te werken met verschillende belanghebbenden. Dit model is bijzonder bruikbaar bij projectmanagement en strategieontwikkeling, waar het helpt bij het identificeren en prioriteren van de betrokkenen voor een succesvolle implementatie. 

Informatie over de Power Interest Matrix kan je terugvinden in de colleges. 


Doel-middel keten

Het doel-middel keten is voor professionals in strategische planinngn waardevol, omdat het een gestructureerde benadering biedt om doelen te bereiken en de meest effectieve middelen te identificeren.

Informatie over het doel-middel keten kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022).

 

 

 Customer Journey (met touchpoints)

De Customer Journey is een veelgebruikt model dat de reis van een klant door verschillende interactiepunten met een product of dienst visualiseert. Het biedt inzicht in de ervaringen, emoties en behoeften van de klanten gedurende de hele levenscyclus van hun interactie met een merk. Dit model is cruciaal voor marketeers om de klanttevredenheid te optimaliseren en gerichte verbeteringen aan te brengen in elk stadium van de klantreis; van bewustwording tot aankoop en loyaliteit. 

Informatie over de Customer Journey en het gebruik hiervan kan je terugvinden in Basisboek Customer Journey: Een inleiding in het vakgebied van Van Slooten en Veldhoen (2016). 

Empathy Map

De Empathy-Map is een eenvoudig maar effectief instrument dat de inzichten en emoties van gebruikers of doelgroepen in kaart brengt. Dit bieft een gestructureerde manier om de behoeften, frustraties, motivaties en omgevingsfactoren van gebruikers te begrijpen. Dit model is bijzonder nuttig tijdens het ontwerpproces, productontwikkeling en marketingsstrategieën, waar het helpt bij het creëren van oplossingen die nauw aansluiten op de belevingswereld van de gebruikers.