Strategie

Een doel omschrijft wat je wilt bereiken, een strategie beschrijft in hoofdlijnen hoe je dat doel wilt bereiken. 

Eerst beslis je of de organisatie de huidige communicatiestrategie handhaaft of dat je moet kiezen voor een nieuwe strategie. Als blijkt dat de doelen te realiseren zijn met de huidige communicatiestrategie dan ga je door met de bestaande strategie. Is dit niet zo dan moet je een voorstel doen voor een nieuwe strategie. Uiteraard kijk je of de strategie uitvoerbaar is in menskracht en of de strategie uitvoerbaar is binnen de beschikbare tijd en het budget

Organisatiestrategie

De organisatiestrategie is de algemene strategie van een organisatie als geheel. 

De communicatiestrategie is gekoppeld aan de organisatiestrategie en indien de organisatie erg salesgericht is ook aan de marketingstrategie.
Maak dus een verschil tussen organisatie-, marketing- en communicatiestrategie.

Communicatiestrategie

In de communicatiestrategie beschrijf je langs welke weg de organisatie de gestelde doelen wil bereiken. Strategie bepalen betekent scherpe keuzes maken en een duidelijke richting kiezen. Strategie is ook bepalen wat de
organisatie niet gaat doen. Een strategie is nodig om doelgericht te kunnen werken. Zonder strategie word je al snel door de waan van de dag geregeerd

Marketingstrategie

Een marketingstrategie is de langetermijnplanning van bedrijfsdoelen die de onderneming wil bereiken. Om deze te bereiken is het belangrijk de juiste aanpak te kiezen om de reputatie van producten en diensten te verstevigen of de verkoop in de markt te verhogen.