Strategie

Een doel omschrijft wat je wilt bereiken, een strategie beschrijft in hoofdlijnen hoe je dat doel wilt bereiken. 

Eerst beslis je of de organisatie de huidige communicatiestrategie handhaaft of dat je moet kiezen voor een nieuwe strategie. Als blijkt dat de doelen te realiseren zijn met de huidige communicatiestrategie dan ga je door met de bestaande strategie. Is dit niet zo dan moet je een voorstel doen voor een nieuwe strategie. Uiteraard kijk je of de strategie uitvoerbaar is in menskracht en of de strategie uitvoerbaar is binnen de beschikbare tijd en het budget

Organisatiestrategie

De organisatiestrategie is de algemene strategie van een organisatie als geheel. 

De communicatiestrategie is gekoppeld aan de organisatiestrategie en indien de organisatie erg salesgericht is ook aan de marketingstrategie.
Maak dus een verschil tussen organisatie-, marketing- en communicatiestrategie.

Communicatiestrategie

In de communicatiestrategie beschrijf je langs welke weg de organisatie de gestelde doelen wil bereiken. Strategie bepalen betekent scherpe keuzes maken en een duidelijke richting kiezen. Strategie is ook bepalen wat de
organisatie niet gaat doen. Een strategie is nodig om doelgericht te kunnen werken. Zonder strategie word je al snel door de waan van de dag geregeerd

Marketingstrategie

Een marketingstrategie is de langetermijnplanning van bedrijfsdoelen die de onderneming wil bereiken. Om deze te bereiken is het belangrijk de juiste aanpak te kiezen om de reputatie van producten en diensten te verstevigen of de verkoop in de markt te verhogen.

Communicatiekruispunt

Het begrip van het communicatiekruispunt is waardevol bij communicatiestrategieën omdat het helpt de complexiteit van communicatie te begrijpen. Het communicatiekruispunt is de essentiële plek waar diverse communicatievormen samenkomen, zoals verbale en non-verbale communicatie, interpersoonlijke en technologische communicatie en culturele contexten. 

Informatie over het communicatiekruispunt kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 93.

Verandercurve van Aarnoutse

De verandercurve van Aarnouts is een effectief model dat de verschillende fasen van verandering overzichtelijk in kaart brengt, van weerstand tot acceptatie. Het biedt leiders inzicht en strategieën voor het managen van individuele en organisatorische transformatie, vooral bruikbaar bij veranderingsprocessen, herstructureren of strategie-implementaties.

Informatie over de verandercurve van Aarnoutse kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 232.

 

 

 

 

 

Marketingcommunicatiemix

De marketingcommunicatiemix is een strategisch instrument dat verschillende communicatie-elementen integreert om een effectieve en samenhangende boodschap naar de doelgroep te sturen. Deze mix omvat reclame, public relations, persoonlijke verkoop, direct marketing en sales promotion. Het doel is om de synergie tussen deze elementen te benutten en zo de impact van de communicatie vergroten. In een communicatiestrategie wordt de marketingcommunicatiemix gebruikt om de juiste combinatie van instrumenten te kiezen, afgestemd op de doelstellingen, doelgroep en de aard van het product of de dienst. Het helpt bij het bereiken van een geïntegreerde en effectieve benadering van marketingcommunicatie, waardoor merkherkenning en klantbetrokkenheid worden vergroot.

Informatie over de marketingcommunicatiemix kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 284.

 

Trap van Quirke

De doelen van interne communicatie in relatie tot de middelen worden in kaart gebracht door dit model. Dit model helpt bij veranderprocessen en interne communicatie. 

Informatie over de trap van Quirke kan je terugvinden in Handboek Communicatie van Wil Michels (2022) op pagina 220.


Customer Journey (klaverblad)

 

Informatie over het klaverblad van de Customer Journey van kan je terugvinden in het basisboek Customer Journey: Een inleiding in het vakgebied (1e editie) van Van Slooten en Veldhoen (2016).