Interne analyse

De interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten binnen een organisatie. Zo weet je precies waar de onderneming staat en waar mogelijkheden liggen om waarde te creëren. Op deze pagina vind je verschillende modellen die je verder kunnen helpen bij het maken van een interne analyse.

7S-model

Het 7S-model van McKinsey leent zich uitermate goed voor het achterhalen van Sterktes en Zwaktes in de onderneming. De inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S-model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in 1 oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, oppurtunities en threats. In 5 stappen maak je de SWOT-analyse en bepaal je de beste marketingstrategie voor je bedrijf.

Maba-analyse

De MABA-analyse of MABA-matrix is een portfolioanalyse en een uitgebreide versie van een BCG-matrix die staat voor Market Attractivity and Business Assessment. In een MABA-analyse wordt de aantrekkelijkheid van de markt en de concurrentiekracht van het bedrijf in kaart gebracht.

Golden circle

De Golden Circle van Simon Sinek is een simpel maar krachtig model dat de stimulans geeft voor inspirerend leiderschap. De Golden Circle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheidt van anderen.